Multiculturele marketing

Stem uw merkboodschappen af op specifieke groepen in specifieke landen – of juist op de hele wereld

 

Als u de marketing van uw producten en de promotie van uw merk of merken consistent en goed wilt doen in meerdere talen en culturen, biedt Overtaal precies wat u nodig hebt. Of u als bedrijf nu zelf uw branding, marketing en reclames wilt aanpassen voor andere markten, of dit als reclamebureau voor een klant moet doen, Overtaal heeft de multiculturele-marketingoplossingen in huis om uw inspanningen maximaal te laten renderen.

U krijgt van Overtaal een eigen projectmanager toegewezen, zodat u erop kunt vertrouwen dat de communicatie soepel en professioneel verloopt en helemaal is afgestemd op de oplossingen en de aanpak die wij met u hebben afgesproken. Via uw projectmanager onderhoudt u contact met ons creatieve marketingteam, dat bestaat uit experts die weten wat de specifieke impact is van een bepaald soort taalgebruik, afbeeldingen, kleuren en andere creatieve elementen in verschillende landen en culturen. We kunnen voor nieuwe of aangepaste ontwerpen naar behoefte designers inzetten die zelf de juiste achtergrond hebben. Ons team bevat de specifieke expertise die voor u nodig is – daarbij kunnen we mét uw eigen creatieve team werken, maar ook áls uw creatieve team.

Of u zich nu op de wereldmarkt wilt richten of op een specifieke subcultuur in uw eigen land, Overtaal heeft daar de benodigde culturele expertise voor. Kies voor een partnerschap met ons multiculturele-marketingteam voor de optimalisatie van uw marketingcampagne. Onze linguïstische experts hebben de copywritingvaardigheden om reeds bestaand materiaal aan te passen, maar ook om zelf multiculturele-marketingconcepten te helpen ontwikkelen. Daarnaast beschikken we over de technologieën om de processen te stroomlijnen, waarmee uw hele campagnecyclus efficiënter verloopt.

Maak gebruik van onze services voor kopijlokalisatie of transcreatie, of laat ons u bijstaan in het complete creatieve proces van concept tot en met uitvoering.

AANPAK ALS VAN EEN RECLAMEBUREAU

Culturele Consultancy

Bij volwaardige reclame- en marketingcampagnes gaan er uren zitten in de bepaling van ieder onderdeel. De kleinste details kunnen immers het verschil betekenen tussen succes en falen. Wanneer een campagne voor de internationale markt bedoeld is, kan in de ontwikkelingsfase onmogelijk met alle mogelijke culturele en landspecifieke nuances rekening worden gehouden. Voor iedere markt moet het hele proces ten minste gedeeltelijk opnieuw worden gedaan. Onze culturele consultants beschikken zelf over de benodigde inzichten en actuele, betrouwbare informatie over uw concept(en) en uw doelgroep(en) om bestaand materiaal aan te passen of om nieuwe kopij te produceren met het gewenste effect – of anders weten ze deze snel te vergaren. Wanneer u Overtaal voor u laat werken, beschikken uw uitvoerende en strategische teams over de informatie die zij nodig hebben om intelligente zakelijke en marketingbeslissingen te nemen.

Overtaal's culturele consultancy stelt u in staat weloverwogen beslissingen te nemen over alle marketinggerelateerde kwesties in verschillende culturen.

 

Kopijlokalisatie & transcreatie

In marketing- en merkcampagnes zijn nuances cruciaal. U spendeert dus aanzienlijke hoeveelheden tijd en geld om te komen tot doeltreffende kopij, visuele elementen en uitstraling in uw brontaal. Wanneer u dan vervolgens voor internationaal succes gaat, kunt u het zich niet veroorloven om al die inspanningen teniet te doen door genoegen te nemen met rechttoe rechtaan vertalingen.

Slogans, taglines, catchphrases en andere creatieve marketingkopij zijn vaak heel specifiek geschikt voor een bepaalde taal of (sub)cultuur. Ze maken veelvuldig gebruik van woordgrapjes, idiomatische uitdrukkingen, associaties, alliteratie, rijm, e.d. Wanneer dit soort elementen één op één in een andere taal worden vertaald, werken ze vaak niet meer. Erger nog, soms hebben ze zelfs een negatief effect. In dit soort gevallen is geen normale vertaling nodig, maar een ‘transcreatie’ van het achterliggende idee in een andere taal. Wanneer u ons een transcreatie laat doen, dan komen we samen met u tot een eindresultaat op een manier die reclamebureaus gebruiken om tot originele creatieve kopij te komen: we doorlopen een of meer keren verschillende fasen (concept, feedback, herschrijving) tot we de beoogde impact in de doeltaal realiseren.
 

 

Uw merk, uw stem

Ditzelfde proces kan, met eventuele aanpassingen, worden toegepast in het geval van langere kopij, zoals in het geval van meertalige websites. Anders dan bij een normale vertaling, waarbij de doelstelling is om te komen tot een eindproduct dat zo nauwkeurig mogelijk de betekenis van de brontekst reproduceert, gaat het in bepaalde gevallen veel meer om het reproduceren van een bepaalde impact van een tekst op een bepaald publiek. Bij die impact kan het bijvoorbeeld gaan om het creëren of ondersteunen van een bepaald merkimago, een zogenaamde call to action of bewustmaking. Het is dan al snel beter om tekstuele wijzigingen aan te brengen dan om zo getrouw mogelijk de brontekst te volgen.

De diensten transcreatie en kopijlokalisatie van Overtaal zijn helemaal afgestemd op het produceren van de meest geschikte creatieve oplossing voor de betreffende doelmarkt(en). Hierbij werken we graag nauw met u samen. We leggen u een aantal opties voor, zo nodig met ‘terugvertalingen’ en met een uitleg van waarom voor bepaalde oplossingen is gekozen en van de impact die bepaalde woorden of uitdrukkingen in de doelcultuur hebben. We maken samen de keus voor de taal waarvan we denken dat die het best werkt bij doelgroep.

 

 

Grafische en multimedia-oplossingen

We vullen onze taaldiensten aan met technologiediensten. Want voor een vertaling zorgen is één ding, deze op de juiste wijze, in de juiste omgeving plaatsen is soms nog heel andere koek. We beschikken, naast de benodigde linguïstische expertise, over de juiste grafische en typesetting-tools om  meertalige content voor websites, software en drukwerk snel en efficiënt te produceren. En dat betreft nog maar schriftelijke uitingen. Als modern bedrijf is de kans groot dat u ook audio- en videomateriaal heeft. We bieden daarom een heel spectrum aan services om aan al uw multimediabehoeften te voldoen. We kunnen niet alleen de gesproken tekst in audio- en videomateriaal vertalen, maar kunnen u ook van dienst zijn bij de andere stappen in de productiecyclus van het betreffende materiaal. Hebt u voice-overs, nagesynchroniseerde audio of ondertiteling nodig? Laat Overtaal u daarbij helpen.

  • Nasynchronisatie
  • Documentaire vertelstem
  • Voice-overs voor online cursusmateriaal
  • Ondertiteling
  • Closed captioning