Copywriting in de doeltaal

Taal doet nogal eens stof opwaaien. Zo komt het nogal eens voor dat mensen zich beklagen over de afnemende taalkennis van jongeren, waarbij vooral de spellingsvaardigheden op de korrel worden genomen. Wij zijn uiteraard voorstanders van onberispelijke spelling, maar eigenlijk vinden we dat niet echt het allerbelangrijkste aspect van wat wij leveren. Volgens ons is het nog veel belangrijker dat een tekst lekker loopt, aantrekkelijk is en de juiste impact heeft.

Dat is dan ook waar onze inspannignen vooral op zijn gericht. De tekstschrijvers en editors van Overtaal zijn ervaren taalspecialisten die in staat zijn teksten helemaal op uw situatie en wensen toe te snijden. Of het nu gaat om een brochure, nieuwsbrief, webtekst, interview, gebruikershandleiding, of wat voor ander soort document dan ook, we overleggen met u om zeker te weten dat we precies schrijven wat u voor ogen hebt. We zorgen dat de tekst aansluit bij uw doelgroep – zelfs als het daarbij om een jongere generatie gaat!


We kunnen alle soorten kopij voor u produceren,
direct in de doeltaal,
over alle mogelijke onderwerpen.

 

Het proces

Nadat we ons door u hebben laten briefen, stellen we een eerste conceptversie op van het beoogde document, die we aan u voorleggen en waarop u commentaar kunt geven. Op basis van uw feedback passen we het document dan aan en verfijnen we het om tot het gewenste eindresultaat te komen: een vloeiende, lekker lopende tekst waar u zich geheel in kunt vinden. En natuurlijk met de spelling helemaal op orde!

 

 Briefing
 
 Concept
 
 Feedback
 
 Eindversie
 

Onze copywriter gaat uit van:

  • doelgroep
  • doel van de tekst
  • centrale boodschap (de inhoud)
  • het gewenste medium
  • achtergrondinformatie en referentiemateriaal

Wilt u ons een tekst laten schrijven?

Als u ons kort schetst wat uw wensen zijn, kunnen wij al een informele offerte opstellen.

Neem voor meer informatie over onze creatieve diensten contact met ons op via newjobs@overtaal.nl of telefoonnumer +31 30 242 7000.