Samenvattende vertaling

Samenvattende vertalingen kunnen heel handig zijn wanneer een vertaling zeer snel nodig is. Bij een samenvattende vertaling neemt een gecertificeerde taalspecialist het document door om vast te stellen wat de belangrijkste delen van de tekst zijn. De essentie hiervan wordt vervolgens kort en bondig weergegeven in de doeltaal, zodat lezers zich snel een goed beeld kunnen vormen van de cruciale inhoud van het oorspronkelijke document. Net als bij conceptvertalingen geldt dat het uiteindelijke resultaat niet noodzakelijkerwijs geschikt is voor publicatie of brede verspreiding.

Samenvattende vertalingen zijn een prima manier om snel te weten te komen waar krantenartikelen, persberichten e.d. over gaan. Cruciale informatie kan snel en eenvoudig worden gedeeld met de relevante partijen, in hun eigen taal.