Transcreatie

De standaarddoelstelling bij vertaling is om te komen tot een eindproduct dat zo nauwkeurig mogelijk de betekenis van de brontekst reproduceert. Wanneer het gaat om advertentie- of marketingmateriaal, is het in het algemeen vooral belangrijk om te zorgen dat de boodschap overkomt en/of dat de vertaling hetzelfde effect heeft als de brontekst. Daarvoor kunnen tekstuele veranderingen nodig zijn.

Overtaal biedt diensten die de ideale oplossing zijn in de context van multiculturele marketing en meertalige websites: transcreatie en kopijlokalisatie.

 

Reclame, advertenties en marketing

Reclameslogans, taglines, koppen en andere creatieve marketingkopij maken vaak gebruik van zeer taaleigen en cultureel-specifieke elementen, zoals idioom, woordspelingen, rijm of halfrijm, alliteratie en allerlei impliciete verwijzingen. Wanneer dit soort elementen één op één in een andere taal worden vertaald, werken ze vaak niet meer. Erger nog, soms hebben ze zelfs een negatieve lading en kunnen ze schadelijk zijn voor het betreffende merk. In dit soort gevallen is geen normale vertaling nodig, maar een ‘transcreatie’ van het achterliggende idee in een andere taal. Alleen dan kan de beoogde impact in de doeltaal worden gerealiseerd.

Wanneer u kiest voor onze transcreatie-service, kunt u ervan op aan dat uw boodschap goed overkomt, op een manier die rekening houdt met eventuele culturele gevoeligheden. De creatieve vertalers van ons transcreatieteam slaan niet zomaar aan het vertalen, maar gebruiken hun linguïstische expertise en hun kennis van de doelmarkt om een cultureel geschikte versie van uw bronmateriaal te maken, die precies dat doet wat u voor ogen had.

 

 

Kopijlokalisatie

Een creatieve vertaalaanpak is niet alleen aan te raden voor advertentie- en reclameteksten. We vertalen nooit ‘blind’ en streven er altijd naar om een vertaling te produceren die leest alsof ze direct in de doeltaal is geschreven, maar in sommige gevallen is er toch nog wel wat voor te zeggen om bij het vertalen wat meer afstand te nemen tot de brontekst dan bij een gewone vertaling gebruikelijk is. Om de boodschap zo goed mogelijk als bedoeld over te brengen, werkt een professionele vertaler – die zowel moedertaalspreker is van de doeltaal als bekend met de betreffende sector – de originele kopij op creatieve wijze om. Daarbij wordt rekening gehouden met woordspelingen, idiomatische uitdrukkingen, cultureel bepaald woordgebruik, humor en andere taal- of doelgroepspecifieke aspecten.

Deze aanpak is geschikt voor teksten met een literaire of journalistieke inslag, zoals advertorials, voor complete websites die moeten worden afgestemd op verschillende doelmarkten, en voor vacatureteksten, die immers per land een ander stramien volgen. Overtaal kan zorg dragen voor een ‘culturele lokalisatie’ van uw volledige communicatie.

Copywriting-aanpak

Transcreatie verloopt, net als de productie van originele kopij door reclamebureaus, volgens een aantal opeenvolgende fasen (concept, feedback, herschrijving), waarbij Overtaal en de klant nauw samenwerken. De standaardaanpak is dat we u een aantal opties voorleggen, zo nodig met ‘terugvertalingen’ en met een uitleg van waarom voor bepaalde oplossingen is gekozen en van de impact die bepaalde woorden of uitdrukkingen in de doelcultuur hebben. We maken samen de keus voor de taal waarvan we denken dat die het best werkt bij doelgroep. Ditzelfde proces kan, met eventuele aanpassingen, worden toegepast in het geval van kopijlokalisatie.

 

 

Zet reclameslogans of creatieve kopij om in iedere taal

  • Nuances, toon en strekking van het origineel behouden
  • Geen directe vertaling – vertalers vertalen het idee achter uw tagline of langere kopij in een cultureel toepasselijke versie in hun moedertaal
  • Woordspelingen, grapjes, alliteraties, cultureel bepaalde verwijzingen e.d. worden meegenomen in de vertaling
  • Terugvertalingen stellen u in staat de touwtjes in handen te houden

 


 

Net als bij een gewone vertaling is het uitgangspunt bij transcreatie en kopijlokalisatie een brontekst in een andere taal dan die van het eindproduct. Soms is het veel efficiënter om direct in de doeltaal (of doeltalen) te schrijven. Informeer bij ons naar onze meertalige redactie- en copywritingservices.