Machinevertaling

Bedrijven die te maken hebben met buitengewoon grote hoeveelheden tekst of met bijzonder korte deadlines, of allebei, hebben mogelijk baat bij machinevertaling. Machinevertalingen op zich blijven kwalitatief achter bij die van menselijke vertalers, maar de technologie kan, rekening houdend met tijdsbeperkingen, budget en gebruiksdoel, worden aangevuld met andere technologieën en revisie door vertalers. Zo kan met slim gebruik van bijvoorbeeld OCR-software, termenlijsten, vertaalgeheugens en inzet van vertalers een op maat gesneden aanpak worden afgesproken.

Er zijn omstandigheden waarin het zinvol kan zijn om puur met machinevertaling te werken; bijvoorbeeld wanneer u een snelle, ruwe vertaling van duizenden documenten wilt om te kunnen bepalen welke van die documenten relevant zijn en vervolgens door een menselijke vertaler onder handen genomen moeten worden. Maar wanneer een hogere vertaalkwaliteit is vereist, kan machinevertaling worden gevolgd door een controleronde door een vertaler die de spelling, grammatica en zinsopbouw van de door de computer geproduceerde vertaling verbetert. Het eindresultaat hiervan zal in het algemeen nog niet perfect zijn, maar wel een duidelijke verbetering ten opzichte van een machinevertaling. En dat nog steeds in veel kortere tijd dan nodig is voor een volledig menselijke vertaling.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over machinevertaling of als u advies wilt van onze klantenservice om te bepalen of machinevertaling een mogelijke oplossing voor u is.

 

 


 

De aanpak van Overtaal voor machinevertalingen

  • Verzameling van documenten – in zowel elektronisch formaat als op papier
  • Bepaling projectstrategie aan de hand van een analyse van het bronmateriaal
  • Gebruik van OCR-software (Optical Character Recognition, tekstherkenning) om ingescande papieren documenten om te zetten in elektronische bestanden
  • Gebruik van bestaande vertaalgeheugens (TM’s): overeenkomstige segmenten worden vertaald zoals ze voorheen zijn vertaald
  • Vertaling van de resterende tekst met behulp van geavanceerde software voor machinevertalingen
  • Correctie van meest basale aspecten (spelling, grammatica, e,d,) door revisoren
  • Levering van de uiteindelijke elektronische bestanden aan de klant

 


 

Meertalige tekstherkenning (OCR)

Met onze ultramoderne OCR-technologie kunnen wij ingescande en papieren documenten omzetten in bewerkbare bestanden. We kunnen deze vervolgens rechtstreeks in onze vertaalbeheerprogramma’s invoeren.

We kunnen stapels papieren documenten omzetten in elektronische, bewerkbare bestanden en samen met door u aangeleverde bestanden analyseren, om u te helpen vast te stellen hoe u uw budget voor vertalingen het best kunt inzetten. Op basis van de eigenschappen en complexiteit van de oorspronkelijke documenten/gegevens en van het gebruiksdoel van de vertaling, stellen we een bronanalyse voor u op waarin we de optimale oplossing voor uw project voorstellen. Zo kunt u, voordat het vertaalproces begint, nagaan of de voorgestelde strategie en bestandsformaten tegemoetkomen aan uw vereisten en aansluiten bij uw systemen en toepassingen.