Workflow op maat

Al naar gelang de behoeften van de klant, biedt Overtaal vertalingen op verschillende niveaus, van snelle conceptvertalingen tot nauwkeurig gecontroleerde kwaliteitsvertalingen. Standaard wordt een vertaling gemaakt door een zorgvuldig geselecteerd team bestaande uit een vertaler en een revisor. Maar als u voor uw documenten extra kwaliteitsgaranties nodig hebt – bijvoorbeeld vanwege mogelijke juridische repercussies – kunnen we upgraden naar ons 3-stapsproces waarbij wij naast een vertaler en een revisor ook nog een derde specialist inzetten die een extra kwaliteitscontrole uitvoert. Het vertaalproces zelf is altijd ingebed in een workflow die begint met een zogenaamde 'pre-flight' en eindigt met een laatste controle waarbij ervoor wordt gezorgd dat uw documenten in de juiste opmaak en lay-out worden geleverd.

Wij garanderen de kwaliteit van onze vertalingen door te zorgen dat alle teksten worden vertaald, gecontroleerd en gereviseerd door een team van twee of drie taalspecialisten in overeenstemming met de kwaliteitsnorm ISO 17100:2015. Al onze projecten worden onderworpen aan strenge kwaliteitsprocedures die worden uitgevoerd door gecertificeerde personen met behulp van gecertificeerde processen en technologieën.

 

Pre-flight

In een pre-flight stellen we vast wat er precies voor een bepaalde opdracht gedaan moet worden. We bepalen in overleg met u, de klant, of het nodig is om een klantspecifieke of projectspecifieke woordenlijst en/of merkspecifieke stijlgids te creëren om het vertaalproces zoveel mogelijk op uw behoeften en verwachtingen af te stemmen. Alhoewel al onze vertalers gespecialiseerd zijn in hun vakgebied, hebben bedrijven vaak hun eigen voorkeursterminologie. Het is daarom ook uiterst praktisch om deze terminologie vooraf in een door de klant goedgekeurde woordenlijst te verwerken.

We voeren mogelijk ook een of meerdere proefvertalingen uit als onderdeel van de pre-flight zodat u feedback kunt geven en zo extra controle hebt over de stijl en het karakter van onze vertalingen.

 

 

Gespecialiseerde vertalers

De vertalingen zelf worden verzorgd door een team van twee of drie specialisten, afhankelijk van de service die u wenst: een vertaler, een revisor en optioneel een derde taalkundige die een extra kwaliteitscontrole uitvoert. Alle drie hebben zij de doeltaal als moedertaal. Wij stellen op basis van hun kennis van het onderwerp en voortdurende evaluaties het beste vertaalteam samen uit ons uitgebreide netwerk met meer dan 6000 uitvoerig geteste professionele vertalers. Elk project wordt bovendien uitgevoerd volgens ons ISO 9001:2015- en ISO 17100:-2015-gecertificeerde kwaliteitsbeheersysteem, zodat u kunt rekenen op de hoogste kwaliteit en nauwkeurigheid.

Wanneer wij een vertaalproject uitvoeren is het niet ons doel om letterlijk te vertalen, maar om zodanig in de doeltaal te werken dat de oorspronkelijke betekenis en toonzetting behouden blijven en de oorspronkelijke boodschap volledig wordt overgebracht. Ons team bestaat daarom uit verschillende gespecialiseerde groepen, elk met uitgebreide ervaring op het gebied van de precieze vereisten van elke sector.

 

Aanvullend

Wanneer u ons een gewoon Officedocument stuurt, sturen wij u vanzelfsprekend een vertaald document met dezelfde lay-out terug, aangepast aan de nieuwe inhoud. In sommige gevallen is echter intensiever DTP-werk nodig (desktoppublishing), bijvoorbeeld als een stuk tekst in vertaling dermate lang wordt dat de hele opmaak herzien moet worden of als er speciale lettertypen nodig zijn in de doeltaal. Overtaal biedt verschillende soorten desktoppublishing als aanvulling op het vertaalwerk. Wij kunnen elke opmaakstijl aan.

Het positioneren van tekst in tabellen, grafieken, diagrammen en omgevingen met veel grafische inhoud, zoals advertenties, is nooit zonder problemen. Zeker niet wanneer de tekst in een vreemde taal is. Verschillende talen hebben verschillende regels en conventies met betrekking tot regeleinden, interpunctie, woordafbreking, lay-out etcetera. Bij Overtaal lossen we dit op door DTP-diensten te leveren en met de dienst grafisch proeflezen. Onze grafische proeflezers, die de doeltaal als moedertaal hebben, lezen de opgemaakte bestanden na elke revisieronde door om te controleren of er tijdens het proces geen fouten zijn ontstaan. Als Overtaal meertalige desktoppublishing laat doen, is grafisch proeflezen inbegrepen. Kiest u er echter voor DTP intern uit te voeren of ontvangt u reeds opgemaakte content in een taal die u niet intern kunt nalezen, dan bieden wij grafisch proeflezen ook als aparte dienst aan.

 

 

  • 170+ TALEN
  • 6000+ VERTALERS
  • VAK- EN SECTORKENNIS
  • PROGRAMMA VOOR LINGUÏSTISCHE CERTIFICATIE
  • ISO 9001:2015- EN ISO 17100:-2015-GECERTIFICEERD