Websitelokalisatie

Als u op wereldwijde schaal producten wilt verkopen of internationale bezoekers van uw website van de juiste informatie wilt voorzien, is de kans groot dat uw website meertalig moet zijn. Het simpelweg vertalen van de inhoud van uw website is over het algemeen niet voldoende. Alle talen moeten inhoudelijk uiteraard met elkaar overeenkomen, maar tegelijk moeten uw merk en producten op de juiste, cultuurspecifieke manier worden gepresenteerd. Daar komt nog bij dat het onderhouden van een meertalige website nogal wat technologische uitdagingen met zich meebrengt. Overtaal kan u ook hierbij helpen.

Voordelen van samenwerken met overtaal

  • Content van hoge kwaliteit waarmee de uitstraling van uw merk behouden blijft, tegen de laagst mogelijke kosten
  • Workflowbeheer met professionele taalspecialisten
  • Hergebruik van bestaande vertalingen voor optimale kostenefficiëntie
  • Wij zijn technisch onderlegd en kunnen een rol spelen in het gehele proces rondom het lanceren van websites, van het direct werken in xml-bestanden tot het uitvoeren van linguïstische controles na de technische lokalisatie, etc.
  • U blijft de volledige controle behouden

 

Finding the Right Words

In tegenstelling tot het standaard vertaalproces waarbij er vooral naar wordt gestreefd een tekst te produceren die qua betekenis zo veel mogelijk overeenkomt met de brontaal, moet bij bepaalde teksten de nadruk liggen op het reproduceren van de impact op de doelgroep. Kortom: voor een meertalige website is onze benadering van multiculturele marketing nodig. Transcreatie en kopijlokalistaie zijn twee diensten die Overtaal aanbiedt waarbij het draait om het ontwikkelen van de meest geschikte creatieve oplossingen voor de doelmarkten.

Alles in context

Voor statische afbeeldingen, interactieve grafieken en andere speciale grafische elementen is tijdens het lokalisatieproces speciale aandacht vereist. Visuele elementen, kleuren en paginaopmaak hebben in verschillende culturen verschillende connotaties en moeten mogelijk gewijzigd worden om de juiste beleving bij uw meertalige bezoekers op te roepen. Of uw website nu alleen iets eenvoudigs als meertalige opmaak/desktoppublishing van de tekst nodig heeft of dat er een meer verfijnde kopijlokalisatie plaats moet vinden, Overtaal heeft de expertise in huis om ervoor te zorgen dat uw afbeeldingen en visuele aspecten de perfecte aanvulling zijn op uw gelokaliseerde content zodat uw website de maximale impact zal hebben op uw doelgroepen.

Het is niet meer zo dat websites speciaal voor een specifiek soort browser op een scherm met een specifieke resolutie worden ontworpen. Websites moeten zich nu aan kunnen passen aan het gebruik van een mobiel platform, het gebruik van een touchscreen en het aantal pixels op het scherm. Maar wanneer sprake is van meerdere talen, moet er met nog meer factoren rekening worden gehouden, zoals bijvoorbeeld de impact van typografie/lettertypen en het tekstverloop als er een beperkte hoeveelheid ruimte beschikbaar is. En wat voor invloed hebben karaktertalen zoals Chinees of talen waarbij van rechts naar links wordt gelezen, zoals Arabisch en Hebreeuws, op uw website?

Overtaal beschikt over zowel de technische middelen als de taalkundige expertise om ervoor te zorgen dat uw website juist wordt weergegeven in andere talen, ook wanneer sprake is van ‘responsive design’ en lengtebeperkingen (dit vormt vaak een probleem omdat de lengte van een vertaling vaak langer is dan de lengte van de originele tekst). Overtaal kan u helpen bij het creëren van een website waarmee u elke gewenste klant, in elke markt en op elk platform kunt bereiken.

 
 

Internationale SEO / SEM

Om ervoor te zorgen dat klanten uw website via de bekende zoekmiddelen kunnen vinden, is het van groot belang dat u uw website optimaliseert door het gebruik van de juiste trefwoorden. Als u uw website in andere talen wilt lokaliseren, moet dit proces worden herhaald. U kunt niet simpelweg de inhoud van uw website laten vertalen en de vertaalde termen als de beoogde trefwoorden laten dienen. Het is belangrijk zoektermen voor elke doeltaal en doelmarkt te laten aanpassen, onderzoeken en valideren. Zo stemt u uw website af op het daadwerkelijke taalgebruik van uw doelgroepen, inclusief het gebruik van informele taal en onjuiste spelling.

Zoekmachineoptimalisatie (SEO) is het proces waarmee wordt gezorgd voor een hogere positie van uw website in de lijst met zoekresultaten bij het gebruik van bepaalde trefwoorden, met grotere aantallen bezoekers van uw website tot gevolg.

Zoekmachinemarketing (SEM) heeft een ander doel, maar een vergelijkbaar proces – hierbij worden Pay-per-Click advertenties gekocht die naast de zoekresultaten van geselecteerde trefwoorden worden weegegeven. Wanneer u besluit om uw website voor internationale markten te lokaliseren, is het van groot belang dat dezelfde taalkundige en culturele kennis die op de SEO en SEM voor de brontaal is toegepast ook wordt toegepast op zoekopdrachten in andere talen.

 

De SEO- en SEM-teams van Overtaal kunnen op zichzelf of in samenwerking met onze teams voor weblokalisatie het volgende voor u bereiken:

Wereldwijd begeven miljoenen mensen zich dagelijks op het internet.

Translation Memories

 
Volgens Forrester Research:

  • begint 87% van bezoeken aan websites bij een zoekmachine,
  • komt 9% van banners,
  • verloopt 4% rechtstreeks via de browser.

De meeste mensen, ongeacht hun taal of afkomst, klikken alleen op de eerste tien resultaten van een zoekopdracht. Om het maximale rendement uit uw investering in de lokalisatie van uw website te halen, moet uw meertalige content voor internationale eindgebruikers en taalspecifieke zoekmachines worden geoptimaliseerd.