Kwaliteitsbeheer

Niemand in de vertaalsector hecht meer waarde aan het leveren van de allerhoogste kwaliteit dan Overtaal. Al onze projecten worden, met gecertificeerde mensen, processen en technologieën, onderworpen aan een strikte kwaliteitsbewaking.


Onafhankelijk gecertificeerd

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) publiceert normen voor overheden en het bedrijfsleven, waaronder ISO 9001 voor kwaliteitsmanagementsystemen.

Overtaal is officieel ISO 9001:2015-gecertificeerd door TŰV SŰD, een van de meest gerespecteerde testinstituten ter wereld. We hebben aangetoond dat we werken in overeenstemming met de hoogste kwaliteitsnormen die wereldwijd worden erkend en herkend.

Daar komt nog eens bij dat we bij Overtaal zorg dragen voor kwaliteitsvertalingen door te werken volgens de ISO 9001:2015-norm. Dat houdt in dat we voldoen aan de vereisten die worden gesteld aan de kernprocessen, ingezette middelen en andere aspecten die noodzakelijk zijn voor het leveren van een hoogwaardige vertaaldienst die aansluit bij de eisen van de klant en andere relevante specificaties.

Tijdens, regelmatig uitgevoerde, interne audits en audits door derden, wordt specifiek gefocust op preventieve en corrigerende maatregelen, alsmede op de voortdurende verbetering van onze kwaliteitssystemen.

 

 

Strenge selectie- en testprocedures voor vertalers

De manier waarop wij nieuwe vertalers vinden is uniek vanwege de strikte normen die we hanteren voordat vertalers zelfs maar in aanmerking komen om een proefvertaling te maken. De teksten die we voor die proefvertalingen gebruiken zijn op hun beurt uniek doordat ze zo specifiek zijn. Wanneer iemand bijvoorbeeld 'medisch' of 'life sciences' als specialisme opgeeft, testen we niet zomaar op 'life sciences', maar zoomen we in op bijvoorbeeld protocollen voor klinische trials, of bijwerkingen, of toestemmingsverklaringen, al naar gelang de specifieke achtergrond van de betreffende vertaler. En op juridisch gebied testen we niet op algemene juridische vertaalvaardigheden, maar meer specifiek op kennis over arbeidsovereenkomsten, statuten, gerechtelijke stukken, algemene voorwaarden, etc.

Hierdoor zijn wij in staat om voor elke opdracht de juiste vertaler te kiezen, iemand die aantoonbaar beschikt over de juiste ervaring en die is getest op precies het soort onderwerp waar de betreffende tekst over gaat.

Het beste team voor de job in een workflow op maat

Het vertaalproces zelf is ingebed in een totale workflow die begint met een analyse en voorbereiding van een project waarin we er onder meer al voor zorgen dat het eindproduct het juiste formaat en de juiste lay-out zal hebben. We stellen ook precies vast wat er voor nodig is om de opdracht goed uit te kunnen voeren. In overleg met de klant kunnen we ervoor kiezen een klant- of projectspecifieke termenlijst aan te leggen en/of een merk- en stijlgids samen te stellen. Daarmee kunnen we het vertaalproces zodanig sturen dat het eindproduct zo goed mogelijk zal beantwoorden aan de verwachtingen en behoeften van de klant.

De vertalingen zelf worden gemaakt door een team van twee of drie professionals, al naar gelang de service die u kiest: een vertaler, een revisor en optioneel een derde taalkundige die een extra kwaliteitscontrole uitvoert. Alle drie hebben zij de doeltaal als moedertaal We stellen het beste team samen uit ons netwerk van meer dan 6.000 grondig geteste professionele vertalers, op basis van onderwerpkennis en ons continue evaluatieproces.

 

Professionele aanpak van problemen

Overtaal beschikt over een afdeling kwaliteitsborging, die onafhankelijk is van de reguliere productieafdelingen. Dit betekent dat we, mocht u toch ontevreden zijn over het door ons geleverde, snel en objectief op de kwestie kunnen ingaan. Er wordt meteen een onderzoek ingesteld, we reageren snel en to-the-point op uw feedback, en nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat we in het vervolg altijd aan uw verwachtingen op het gebied van kwaliteit en service voldoen, of beter.