CAT – computerondersteund vertalen

Overtaal maakt gebruik van verschillende zogeheten CAT-tools. CAT staat voor Computer-Aided Translation, oftewel voor een vorm van vertalen die door computers ondersteund wordt. Dat gebeurt met behulp van vertaalgeheugens, die we ook wel TM's noemen (Translation Memories). Dankzij CAT-software kunnen onze vertalers, revisoren en kwaliteitsmanagers projecten sneller afronden, terwijl de kwaliteit van de vertalingen erdoor omhoog gaat. Een CAT-tool neemt niet de plaats in van een vertaler, maar automatiseert een deel van de vertaal-, lokalisatie- en kwaliteitsbeheerprocessen en stroomlijnt de algehele workflow. Overtaal maakt in principe voor alle klanten en voor alle projecten gebruik van CAT-tools.

Het gebruik van een CAT-tool is iets anders dan het maken van een machinevertaling. CAT-tools vertalen niet, maar ze bieden de vertaler vertalingen aan van segmenten tekst die eerder al langs zijn gekomen. Dat levert tijdwinst op en dus lagere kosten, maar het helpt ook de kwaliteit van het eindproduct te verhogen, bijvoorbeeld doordat het eenvoudiger is consistent te zijn met eerdere vertalingen.

Wij gebruiken zelf het liefst Wordfast, maar zo nodig kunnen we ook werken met Trados of andere CAT-tools.

Wordfast

Bezoek voor meer informatie over Wordfast de website www.wordfast.com

 

Translation Memories

Vertaalgeheugens

Onze CAT-tools stellen ons in staat om de teksten die u ons ter vertaling aanbiedt te analyseren en al meteen te bepalen hoeveel van het geheel aan zinnen, zinsdelen en andere segmenten we al eerder hebben vertaald. Daar kunnen we dan rekening mee houden bij het inplannen van de vertaalopdracht. Naast tijd- en geldwinst bevordert het gebruik van TM ook stilistische en terminologische consistentie van vertalingen, ongeacht het medium of het type tekst.

  • Overtaal maakt voor alle projecten gebruik van TM's, zodat we voortdurend werken aan het opbouwen van een schatkamer aan vertaald materiaal voor gebruik in latere vertalingen
  • De klant is eigenaar van zijn TM en kan deze dus te allen tijde opvragen voor gebruik door anderen

 


 

Voordelen van CAT-tools

  • Kostenbesparingen bij herhalende stukken tekst
  • Hogere mate van consistentie – onze TM-server maakt het mogelijk om iedere vertaler, waar ook ter wereld, de centraal opgeslagen klantspecifieke TM te gebruiken, terwijl Term Manager zorg draagt voor het consistente gebruik van goedgekeurde en voorkeursterminologie
  • Benutting van eventuele bestaande vertalingen die andere vertalers of vertaalbureaus al voor u hebben verzorgd
  • Kortere deadlines en snellere publicatie

 

De voordelen nemen mettertijd alleen maar toe, naarmate de TM's groeien en worden aangevuld met tools als GlobalLink TM Server en GlobalLink Term Manager, die respectievelijk zorgen voor centralisering van TM's en beheer van terminologielijsten.

 


 

Terminology Management

Terminologiebeheer

We maken niet alleen handig gebruik van eerdere vertalingen door middel van vertaalgeheugens, maar we hebben ook Term Manager, een webgebaseerde tool waardoor onze taalspecialisten op uiterst efficiënte wijze gezamenlijk, als team, aan terminologiebeheer kunnen doen. Door middel van Term Manager kunnen projectteams, vertalers, revisoren en kwaliteitsmanagers overal ter wereld samenwerken aan centrale terminologielijsten en goedgekeurde en voorkeursterminologie vastleggen, beheren en, dat vooral, gebruiken.